Walk meditasjon

Det har blitt mange meditasjoner ute i naturen. Det kan være som sansevandringer, eller at jeg går i en slags meditativ tilstand. Jeg invitere elementalene og naturens energien til å vis meg hvor jeg er i forhold til kroppsbevisstheten – den dagen.

Bildene under er fra en frigjøringsdag i 2012 – da det hadde vært et utfordrende brudd ….. og jeg måtte bearbeide…