Veien hjem

Jeg har merkelig nok sjeldent lengtet hjem, uansett hvor jeg har vært og hvor jeg har bodd. Men jeg har blitt mer og mer sær på å få være hele meg og dermed også ønsket å være i mitt eget hjem. Det er et paradoks som viser meg friheten er viktigere en trygghet ( eie fast bosted). Det har vært et udefinert kall og en annen bevissthet som alltid er i mitt indre, føler meg godt passet på – beskyttet langt der inne.

Jeg holdt på meg masteroppgaven , forsket på TID og 10/1-10 ble det en merkbar stemningsendring i livets retning. Jeg vil alltid huske disse dagene, med mektig nærvær og en natur som sprengte seg frem gjennom isen.
Jeg hadde lyttet intenst og lenge til sangene «Open the eyes of my heart» og «Holy is thy name». Det ble tydelig at jeg også fikk erfare en intens energi som omslynget meg og som jeg idag vet var direkte inn i 11 chakra. Jeg erkjente min Guide Metatron og ser også i ettertid at Jupiter stod eksakt i Saturn i 9 hus i vannmannen (samme som nå i 2021).

11/1-10 ble virkelig en dag jeg alltid vil huske og det ledet meg ut på en 10 års sjelereise med tema «veien hjem» til Metatron/Andromeda. Det var dagen jeg fant diktet «Åndens stemme» av den nå avdøde Jacob (Alliàn) og jeg fikk god hjelp av han noen måneder i denne kraftige bevissthets prosessen. Diktet ligger nederst på siden.

Jeg begynte å tegne, skape og bruke alkymi for å aktivere. Den gangen skrev og blandet jeg ofte inn følelsen av Joy i prosessen. «Symbolet: Det er Davids stjernen menneskets symbol, men bare det ufultkommende menneske endnu. Og det er Metatron, der skaber vejen hjem til Andromeda. Det er ballancen i mellem lys og mørke, alså + og – poler. Love is it, from Allian.»

Jeg skjønner nå hvorfor det ble noen krevende år, jeg skjønner nå hvorfor jeg ikke har skullet forklare eller egentlig selv vite hva jeg holdt på med. Det har vært en grunnleggende beskyttelse og heftige Guardian energier tilstede. Samtidig som prosessen med å balansere «dualitetene/motpolene» krevde ALT av meg, og ingenting annet fikk komme i veien for dette sjelekallet. (Som idag vet heter Åndsfrihet – Sjelsfrigjøring)

Det er 28/4-21 jeg virkelig forstår bredden og dybden av «ALT» jeg har samlet og aktivert på denne reisen. Det var via boken «Fullføre Mesterverket» jeg omsider fikk samlet «evigheten – Christ – Jupiter – Androdema -Danmark, «ray of god» m.m… » og det er alle brikkene som hele tiden skal forståes i fortid – nåtid og fremtid. Jupiter er igjen eksakt i Saturn, transitt mitt 9 hus og det er forunderlig å se hvor ekstrem tydelig denne Divine Order er i mitt liv. Det ble straks mindre vondt da jeg har lærte meg å leve med den og ikke mot den … 😉

Poenget er ikke å finne et nytt hjem, eller flytte fra ubeghag, men å returnere til sitt indre hjem-inner self. I min sjele essens viser min natale uavspekte Venus i SuperGalactiske senter sin brikke i en inderlig søken etter noe «der ute-inne».

Jeg blir igjen stille, stum og ydmyk over at hjertet, åndens stemme og det indre kallet har ledet meg så direkte, hele livet. Det er tydelig denne iboende indre kraft som har vist meg vei, uansett hvor jeg har vært og hva jeg har gjort. Jeg kan også se via de astrologiske linjer at jeg intuitivt ledes til steder for å aktiveres, oppgradere og finne frem i mitt indre kart. Det er stort og trygt å være en del av væren. OG se mine kjære guider lede meg gjennom de astrale plan.

Jeg ferdigstiller i nåværende «forstand» denne 10 års intens sjelereise – fant igjen 1oth ray. Jeg kan i dag si at ; jeg fant veien hjem! Med hjelp av mitt sjelekall, min ASC linje, mine fraktaler og sterk indre selvledelse. Lady og master Andromeda, Metatron og Ariel/Uriel har hele tiden viste meg deres eteriske lyssenter ( Golden Etheric City of Aslaanetair over «norden») og sendte sine solstråler ned for å vise meg vei. Legger her ved sybilde, praktisk oppgave på lærerhøyskolen. Dette bilde viser meg at jeg «ubevisst» allerede i 1989/90 syr mitt drømmehjem / kaller mitt «luftslott» ned/inn i det fysiske, pink ray/pearl 5D Home.

Jeg klarte å balansere, heale og laste ned og integrer for å fusjonere /»oppstigning«. Men det er som jeg trenger et nytt språk, en ny «tribe» for denne «nye» spirituell forståelsen. Jeg har funnet veien hjem til min indre åndsfrihet……. er stille og rolig…… healet og i balansert harmoni….. det er deilig følelse å ha landet ånden i mitt hjem – inni mitt jordiske meg. Jeg fant mitt hele, takk min sjel, høyere selv, Metatron, Androdema, Aslan og Uriel/Ariel som tvang meg til forløsning/ soul integration. Takk KaRa et navn jeg allerede i barndommen skrev på forsiden av mine kladdebøker….

Takk til meg selv og mitt hjerte, som virkelig skulle vise meg de viktige valgene – selv om det ble en «ensom» uforståelig reise. Jeg fant frem til slutt og har levd hele min nye «divine matrix » inn i det fysiske og har endelig etablert registrert og trøkker på for ente gang med gledens kraft ; I AM Back – I AM PowerJoy!