Sjelesang – poesi

Video med Diktet «Oppvåkning» med kunstbilder