Mediator – sjelens kall

Min livsoppgave inneholder at jeg følger Sjelens Kall og kommunisere med/via mitt høyere selv og min gruppesjel.  En av mine mediative ledetråder er mitt et Grand Trine aspekt med N.Node / Saturn / Månen ( out of bound) i 4-8-12 hus i horoskopet mitt. Jeg bruker mer og mer astrologien for fysisk å kunne vise matematikken (matrix- livets naturlig syklus) i forhold til det jeg naturlig har i min indre drive.

Jeg har hele livet naturlig levd som budbringer, veiviser, «megler» / ofte blitt hentet for å balanserer grupper og «nærmiljø». Noen ganger føler jeg meg som en «brevdue»- og fugleriket viser meg ofte kjøreretningen til den/de som har spurt om hjelp fra de spirituelle sfærer.

Det er kommunikasjon/ energi som kommer via mitt høyerer selv/ gruppebevisstheten min og når jeg er kommet i riktig posisjon, spør jeg og kan så pakke opp den telepatiske energien som ord, bilder og energier.   Det er ofte kjenbare energier som «gåsehud» og bekreftelser for den som har spurt – får budskapet, og jan erfares som energihealing.

Jeg har hele livet vært som et  «speil» / «mellomledd» i mine forhold i det private, arbeidsliv og i organisasjoner.  Det har ikke vært lett å forstå før jeg ser tilbake og bli bevisst min reise nå i voksen alder.

Mitt talent og min livslange telepatiske egenskap for å være mediator vises også med Chiron i 9 hus (trine Neptun/Merkur/sol) i mitt astrologiske horoskop:

1. Merkur trine Chiron:  » When it’s in aspect to Chiron’s energy antenna, these functions within you are informed by an awareness of emotion in others. Your linear, logical mind is, in other words, picking up an entirely source of information beyond logic……Your mind and communication tendencies are affected by your own emotions and those of others, leading at times to unique expression that no one – including you – expects. To make healthy use of this aspect, you need to honor that your mind, ears, eyes, and mouth are at times operating according to cues and information that are not obvious may be hidden to most.»          (Bok Chiron, av Tom Jacobs, )

2. Sol Trine Chiron: The trine between your natal Sun and Chiron indicates that there is an open channel between your inner CEO and decision maker, and your capacity to sense energy and feel into the emotions of others in the world around you…. ( Tom Jacobs )

3. Neptune trine to Chiron, there is a supportive flow between the way you connect to other dimensions, other realms, where you even escape or connect spiritually or psychically to other realms. This is all about understanding yourself to be more than just an egoic being. There is a flow of supportive energy between that and energetic/emotional information from other people. (Tom Jacobs)

4. Rett ved Solen er min Vx i skorpionen og den er også trine Chiron…. og den oppdagelsen har i senere tid vist meg sin styrke i både være døråpner og lukke igjen dører. Det er magiskt å se tilbake i livet og kunne få bevis for mang en spesielle opplevelser. Det er innen dype spirituelle / åndelige healinger jeg har min styrke. Og «hjelp» som jeg har fått erfaring og skaffet meg enorm kompetanse på feltet. Det er forunderlig å kunne bruke matematikken og vitenskapen til å underbygge mine opplevelser som har vært uforklarlige. men en ting er sikkert, masterstudiet satte igang 10 år med en masters livserfaring jeg aldri kunne få noen opplæring i – det MÅTTE leves og oppleves!

Selvaksept / selvtillit
Det deilig når en skjønner at jeg valgte dette bevisst før jeg inkarnerte, det er dermed  lettere å forstå hvorfor jeg har vært slik fra barns ben og hvorfor dette har vært naturlig for meg, uten å ha vært på kurs. Samtidig som jeg lukket ned – ved sårbare opplevelser – så har jeg måtte aktivt aktivere mye av dette i voksen alder.  Det å være mediator  er nå mer og mer naturlig for meg, samtidig som det kan «skremme andre» å møte en som ofte kan speile deg (også på sjeleplan) , da det som er naturlig/virkelig for meg ikke alltid er det samme for andre.  

Min spirituelle jobb – via Sjelen Kaller er å bringe ekspempler / opplevelser av høyere spirituell «realitet» til jorden og den hverdagen vi lever.  
Jeg absorberes  inn i mitt spirituelle team for å kunne kommuniserer dette til andre – med min egen indre glede og harmoni.  

For meg er ikke dette underholdning, det er en levemåte – det er den jeg er. Og mye mye magiskt kan skje når en er inkarnert med Merlin Cazimi Solen i skorpionen tegn, Venus i det Super Galaktiske Senter og min S.node  nær det Galaktiske senter 

-I AM-

Kropp, sjel og sinn oversetter de universelle energier

Denne søndags morgen hører jeg på  Astrolog and Physicist, Nadia Smirnova-Mierau som forklarer astrologi og endelig forstår jeg hvorfor horoskopets /astrologi gir så stor mening for meg.

Universet er en levende sfære av energier, lyd, geometri, lys og planeter/stjerner/galakser. Alt er i bevegelse og er en del av en større geometri. Universet er på reise i/på det kosmiske hav. Planeter, stjerner og hele galakser pulserer sin unike energi. Vi er mitt i Melkeveien og solen er sentral som energikilde. Alle planeter/stjerner utgir sin energi i bølger/frekvenser / vibrasjoner. Dette påvirkes av hvordan de står  i forhold til hverandre. Energien er en del av det som kommer hit til jorden og som jorden er en naturlig del av. Månen har sin sykluser og vi ser de naturlig årstider med sine ulike temperaturer og energier.

Alle kan velge å føle inn energiene og la seg påvirke av energibølgene som er i omløp, dette kan også sees på ulike «Space Weather » websider.  

Jeg som menneske har en spesiell energi, der jeg preges av når jeg kom inn i denne jordiske grid og i hvilke energier som var på jordens reise i det øyeblikk jeg ble født inn.  Min kropp, sjel og mitt sinn … med alle sine erfaringer og sitt innerste blueprint vil prege hvordan jeg påvirkes og lar meg påvirke av energiene som ALLTID er tilgjengelige. 

Min kropp og sjelelys blir som en prisme, der jeg filtrerer via min energi, mitt sjelspotensiale og mitt utgangspunkt for inkarnasjonen. Hva som påvirkes mest i forhold til hvilke ståsted jeg er på reisen finner jeg i hosokopet og i ulike  kartleggingsverktøy for  egenskaper og væremåte. 

Jeg har forsket på livet og har alltid hatt ønske om å forstå denne sjelsreisen. Bevisstgjøring av energier og hvordan en kan pakke opp  de universelle energier.  På min reise har det vært viktig å være «alene» i viktige perioder for å finslipe og forstå på celleplan.  Jeg ser i horoskopet at mitt  «grandcross» med sin «fikserte energi» har gitt meg jernvilje på «godt og vondt». Men når en forstår hva som var intensjonen så er det mye lettere å forstå  hvem, hva, hvor og hvordan. Det er min vilje til å bli bevisst de universelle energier. Det har vært en natrulig dragning mot det ubevisste, det usynlige og det som ligger bakenfor hva andre sier og tror.  

Intuitivt har jeg sett/erfart –at livet mitt– ofte har kunnet gjenspeile  hvilke energier som jeg har fanget opp fra de astrologiske sfærer. Dette var ingen sporadisk idè, eller fantasi. Det har blitt tydelig at livet mitt har en sammenheng med hvordan jeg filtrere og oversetter «Guds Lys» – de kosmiske energier- fra den lysende kilde. 

 Jeg /min sjel/min kropp er «unik» i sin prismeutforming/sjelskoder, der jeg ( og andre med sine koder) mottar og reflekterer /videresender lys ( sjelens speil) på min unike måte. Dette er min sjelsreise og  jeg er best på å leve mitt eget blueprint/ mitt sjelekall i den store helhet.

Det er derfor utrolig gøy å oppdage forskningen innen de geomagnetiske  og heliosphære  som nå viser meg de planetariske transitt i livets ulike horoskop systemer.