Lysets Budbringer

Det å være Budbringer er en naturlig måte for meg å leve min livsoppgave.  Det å en frigjørende glede og endelig kunne være og leve ut den jeg er innerst inne er, i alle lag og dimensjoner. Budskapene som kan kalles frem i mer eller mindre grad/frekvens og lyset som kommer med sine kodene budskap. Det er som jeg alltid har kunne spørre meg selv og så få svar, det har vært naturlig for meg, men av og til triggende for andre.

Det å være budbringer / mediator er å  snakke/lytte og motta meldinger/energier fra sitt  «higher self /soul«,  fra mine eller andres skytsengler eller ved å trekker kort med spirituelt budskap. Dette er en service som jeg blir mer og mer fortrolig med og det er ikke så rart og sært lengre. Jeg har hele mitt liv kunne komm med oppmuntrende ord og ser det har vært en del av hele mitt liv.  Det er også nå  mer akseptert at noen kan snakke telepatisk på sjeleplan og ta også imot budskap fra multisjel, gruppesjel og den kollektive bevissthet.

Det er også som en kan ta inn informasjon i fortid – fremtid og samle det til alternativer i nåtid. Det er fasinerende å se tilbake på alle opplevelsene jeg har fått i denne sammenheng og det er ganske «skummelt» for de som spør universet og så kommer jeg plutselig med svar.  

Uansett, du spør og «universet» svarer, på ulike måter og  dette er alltid ment som en mulighet for din egen tolkning og ikke en noen andres bokstavelige sannheter.  Legg aldri makten hos andre, eller meg, det er DU  som  VIL bruke din vilje, lytte og ta ansvar for dine egne valg i forhold til de budskap du får av ulike slag.

Det er en indre kilde som frigjør energi og som gjør det lettere for meg å forstå hvordan jeg lever og henter informasjon/budskap til meg selv og andre. Det er ingen utenfor meg som leverer noe til meg, det er via min indre kilde og åpne kanal til mitt innerste lysende jeg som nå er en naturlig del av min væren.

Det merkes ved at jeg har mistet interessen for å følge andres kanaliseringer/budskap læres opp i andres metoder. Jeg har jo for det meste vært selvlært, likevel har jeg funnet mange bekreftelser via andre mestre, kanaler og teoretikere.

Jeg erkjenner min egen lysende kilde, som jeg kaller «Higher order of light». Jeg erkjenner at jeg kan laste ned lys som inneholder visdom og informasjon. Jeg erkjenner at jeg kan heale med lyset som er en levende kraft – mye mer intelligent en det min menneske hjerne kan forstå. Jeg erkjenner at Lysets Budbringer trer frem og samtidig trenger inn i det fysiske med sin livgivende, healende og frigjørende kraft. Jeg erkjenner og velger å leve fra min høyeste Divine IQ, som mediator via høyere selv og sier ja til å leve/utøve kraften i min daglige væren her på jorden.

-I AM –
Budbringeren