Sjelens selvforståelse

Følelsesmessige erfaringer som leder til oppdagelser av bevisstgjøring, innsikt, klokskap og visdom. Egenforståelse som kan bidra til healing.

Sjelens Lys

Det personlige meg med sitt indre og ytre liv, der jeg stuper inn for å lete etter mitt lys. Hva er det der inne og hvorfor er det sånn forskjell på hva vi mennesker utstråler av positiv og «negativ» energi?  Dette indre lysende som er så vanskelig å definere, dette lyset som mange religioner har påberopt seg definisjonsmakten. Jeg har møtt mang en motstand når jeg påstår at jeg kan se /oppleve lysvesen, engler, ånder og galaktiske stjernefolk. 

Jeg tror på den opprinnelig energikilde, full av lys og lyd. For meg er det som en buldrende vakker «energiball», opprinnelsen til alt som er.  Denne mektige energien som lyser ut til alle universets kroker. Der lyset bringes lengre og lengre ut jo mer lyd som skapes. Et naturlig symfonisk samspill som er vanskelig å forstå, men som kjennes så dypt i det indre. Jo mer lysende sjelekontakt jo mer harmoniske lyder høres i kropp og sinn.

Det er som lyd skaper følelser med sin vibrerende intensitet. Det er som en bevisst maskulin tanke begynner å leke med noen feminine følelser,  og sammen skaper de intensjoner hvor nye univers vokser frem.  En slags innerste maskulin viljekraft som skaper forventninger om manifestering i samspillet med kildens dirigent som har oversikt over alle forutsetningene.  Sammen skapes det kjærlighet i skapelsens samspill.  

Denne kjærlige lysende følelsen som kan kalles en sjel. En energikilde som sprer ut sine fargerike sjelstoner, det kan oppleves som en virvelvind av stjerneskudd. Der det enkelte stjernefrø vokser seg sterkere og sterkere jo mer den finner sin individuelle intensjon.  

Det er som denne innerste energikilden kan sees på som en sentralkilde, som en varmende sol. Når den indre sentralsol ønsker å få oppleve seg selv, så sendes det ut mange solstråler i alle retninger.  Når  en indre felles kjerne vil  forstå og oppdage seg selv så trenger den å leve mange ulike liv og få et mangfold av opplevelser. 

En solsikke kan være et symbol på sjelen, et lysende frø som vokser og skaper sin egen virvel/vortex i sitt innerste og fortsetter å spre seg utover i galaksens mangfold. Som et eksempel kan solsikkefrø finne grobunn i ulike landskap, der det preges vær og vind i naturlig mangfold. Der kildens frø en gang var lik, men som likevel innehar sin egen bevissthet, akkurat der den står «alene» og vokser i sitt eget tidsriktige landskap. 

Når en forstår sin egen meningen med livet og sin sjelsoppgave, ja da er det straks lettere å samle sin visdom og ordlegge det som har vært vanskelig å påpeke – klargjøre. Likevel lander jeg denne gangen på en påstand om at: 

«Sjelens lys er det som ønsker å erfare seg selv og leve seg ut i universets symfoni. Toner og farger skaper magi og sjelen ønsker å erfare mangfoldet i den lysende harmoniske samklang.»

Sjelens frø eller stjernefrø  roper ut fra sin innerste kjerne der den ønsker å aktivere  en indre drivkraft til å ville ut å føle på selve livet. Jo flere erfaringer  sjelen får jo mer visdom og bevissthet som igjen fører til mer og mer avanserte erfaringsbaserte livsreiser.  

I min forståelse så dør sjelen aldri. Den sover aldri og sjelen vil alltid være en del av en harmonisk lysende sfære. Det er som solsikken, den «dør» hver høst,  men har utallige nye frø som kan vokse videre. Denne indre hjertelige forståelsen som den mentale hjernen  sliter med å forstå.  Denne boken vil derfor preges av min sjelsforståelse og en stadig undring på hvor langt inn/ut en kan klare å hente frem forståelse med mine ulike bevisstheter/sanser. 

-I AM Holyheart-

fra boken «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse»