Sjelen Kaller – Forord


Jeg har lenge ønsket å synliggjøre, systematisere og samle mine erfaringer for å kunne ha noe å vise til for de som spør hvem jeg er og hva jeg driver på med. Det har ikke vært noe ønske om å skulle lære opp andre, men mer et «dokument» som kan inneholde flere vinklinger i det jeg selv er opptatt av og synes er viktig.  Det som er så selvfølgelig for meg, men likevel så vanskelig for meg å forklare. 

Denne sjelsreisen som inneholder min sjelsoppgave, mitt livsmål og mine selvoppdagelser. Denne indre dragningen mot noe jeg bare VET, men som jeg har hatt problemer med å synliggjøre.  Det har vært år med «sykdom» der jeg har måtte slippe kampen for å skulle være som andre, og boken viser en del av reisen som  kommer når jeg tok tydelige indre valg. 

På nyåret 2018 satt jeg undrende foran peisen og så plutselig på mobilen, der lyser det opp en dato som ga kraftig gjenklang langt inn i sjelen.  Det var den  11/01- 2018 (11)  og jeg satt og  undret meg over hva som kunne ligge bak de tallene. Jeg husket min venninne som markerte 11/11 i forbindelse med huskjøp, jeg lyttet innover og spurte plutselig meg selv; skal jeg flytte?  Og der raste energiene gjennom meg, jeg så enda en gang på mobilen og klokken lyste 11.11.  Wow! var det eneste jeg klarte å si, wow den kjentes i hele meg!   Jeg satt som et stort spørsmålstegn og tenker: «Hva er det som drar meg ut på tur nå da? Hvor skal jeg flytte og hva skal jeg der?»

Det gikk et døgn og før jeg hørte i mitt indre; «sjelen kaller» og den 12/01 kl 22.02 kjøpte jeg nytt domene: www.SjelenKaller.no og skjønte hvordan dette gjenspeilte mye av min sjelereise så langt. Den 13/1  forstod jeg at jeg var på leting etter en skrivestue. Jeg skulle bort for å skrive boken «når sjelen kaller». Jeg visste enda ikke hvor, men sa opp leien der jeg bodde og det ble satt i gang med pakking, flytting og omsider full fokus på bok skriving.

Boken preges av mine mange år som leder, lærer, konsulent og veileder innen selvinnsikt i team og ledelse. Men det skrives mest med utgangspunkt i at jeg alltid har kommunisert med folk på sjeleplan. Det skulle imidlertid gå 40 år før jeg virkelig forstod hva dette innebar og hvorfor jeg ofte synes folk gjorde noe helt annet enn det de sa de skulle/ ville gjøre. 

Jeg måtte bli ca 45 år før jeg skjønte at jeg kunne bruke ulike bevisstheter som treenighetens potensiale. Så jeg har svært lang erfaring i å være telepatisk, klarhørt og klarbevisst. Det er som jeg alltid har brukt flere bevisstheter og har måte lære meg i å «håndtere» dette.

Selv om jeg har lærer- og lederutdannelse, veilederutdannelse  og mastergrad innen profesjonkunnskap så velger jeg bevisst å ikke bruke en akademisk skrivestil. I denne boken er det mer en intuitiv skrivestil hvor jeg henter fra min indre kjerne, og beskriver  resultater fra livslang «forskning» innen personlig selvinnsikt. Det vil derfor kunne være ulike energier som preger de ulike kapitler, da erfaringer og følelser vil være med å prege det som står i tekstene. 

I de forskjellige temaene / kapitler i denne boken, fletter jeg inn erfaring, kunnskap og kompetanse fra mange områder, der fag, erfaring og sansene hjelper meg med å utdype de enkelte områder utifra flere perspektiv. Jeg ønsker å invitere deg til refleksjon og det utfordrer deg til å ta ansvar for det du tolker. Der boken trigger deg ønsker jeg at du stopper opp og lar deg selv få tid til å erfare dine egne reaksjoner. 

Jeg har valgt å legge inn ulike poesi/dikt (og noen ligger her på websidene under fanen Sjelesang) og disse er skrevet i en slags friform som ikke er bundet av språklig normer og regler. Dette gjenspeiler jo også mitt livs hovedtema; sjelens frigjøring.  

Når jeg snakker og skriver om sjelen bruker jeg ikke noen klare definisjoner, men mer  en reise i å erfare den naturlige energien som er forankret i vårt indre. Dette lyset som fusjoneres via hjertet og skinner i kjærlighetens samspill.  Jeg erfarer selv at jeg får gåsehud og «frysninger» når noe synger/resonnerer  i det innerste  i meg. Det abstrakte som føles, oppleves og erfares via kroppen men som er vanskelig å bevise. Det er en inderlighet som er så varmende autentisk og som er noe helt annet en mitt personlig ego. 

Boken begynner også med et eventyr jeg skrev for mange år siden. Det er der jeg ble bevisst, og følte meg kallet til å finne ut mer av livets eventyr, som aldri har en ende.  

Jeg har skrevet inn en del spørsmål i de ulike kapitler og inviterer deg til å reflektere – om du selv vil.  Velkommen til en reise i selvoppdagelse der sjelen kaller til sjelens visdom med sjelens budskap.

-Inger AM Holyheart-