Se seg selv

Visdommen som ligger latent om en skaffer seg et klarere syn av sitt indre.

Et menneskets identitet henger ofte sammen med hvordan en ser på seg selv og hvordan en da ofte sammenligner seg med andre. Hvordan er jeg på mitt beste og hva ønsker jeg å være? Det kan være vanskelige spørsmål å stille seg selv. Vi er vant til å bli matet med informasjon i forhold til hva vi skal spise, hva vi skal mene, hvordan vi skal gå kledd og hvordan vi skal oppføre oss i ulike roller. Ikke minst hva som er samfunnets  typiske oppfatninger av hva en skal mene, gjøre og handle i de ulike yrkesgruppene vi har. Hva er dagens kriterier for hvem jeg selv kan mene jeg er?

Se seg selv

Det å skulle være seg selv skulle jo i teorien være en lett øvelse, men likevel sliter mange med å forklare hvem de er. Spørsmålet er vel også om dette i det hele tatt kan beskrives med ord. Hvem en er kan jo være en følelse, en slags arketype eller en faktabasert beskrivelse. Væremåte og egenskaper kan ikke settes i bås, vi finner likevel noen likhetstrekk selv om hele livet kan være bevissthetsreise i selvoppdagelse, forståelse og erkjennelse.

For å få innsikt i sin egen væremåte bør en muligens være seg bevisst hvordan en reagerer, hva en mener og hvordan en kjemper for sin rett til å vedkjenne seg sin indre visdom. Det er mange som sliter med å verdsette at denne indre viten er viktig visdom på samme måte  som  den lærte kunnskap.  Det er her jeg har erfart at mange har underkjent sin egen indre visdom, det en selv bare vet er rett for en selv. Det jo mange foreldre som lytter til magefølelse – intuisjon / indre viten, når de forholder seg til om deres barn er sykt eller friskt. Dette har i århundre vært viktig kompetanse og anerkjent «morsfølelse».  

Tiden og samfunnets har jo alltid påvirket oss i forhold til hvordan vi lever og hvordan vi tar våre avgjørelser. Har vi tid til å kjenne etter hva vi mener? Har vi tid til å lytte og meditere?  

Mange føler vel at samfunnets tempo har økt og mange har fjernet seg fra å føle hva som er rett og galt for en selv og det livet de lever.  Heldigvis ser jeg en stor endring og jeg er optimistisk på samfunnets og menneskelighetens vegne. Det er en større tendens til å søke det som går saktere, herlige TV minutt for minutt, shoppe mindre og det er en oppblomstring av å leve mer i takt med naturen.

Jeg har hatt stor nytte av mine  selvobservasjoner i alle mine år som veileder innen selvinnsikt. Det er jo denne selvbevisstheten som drar meg videre hver eneste dag. Det er som selv kallet i mitt indre, hvem er du? Hva vil  du og hvordan vi du leve dette livet? 

Alle disse spørsmålene som gjør det krevende for både meg selv og andre. Disse stadige tilbakevendende temaer med hva som ligger under, over og stimulerer kropp, sjel og sinn.  Denne selvbevisstheten som er så frigjørende for mitt indre sjelelys. Denne selvbevisstheten som healer  meg på flere plan. 

Ja det kan bli for mye noen ganger og da er jo poenget med å bli bevisst sin balanse i å forske, leve og nyte det sosiale liv. Samtidig som jeg har en svært naturlig del av meg som vil fange opp livet rundt meg på flere plan. Jeg har lært meg å slå av og på flere av sansene, men jeg er  mest glad og frisk når jeg lever i naturlig harmoni med denne hypersensitive  multisjelen.

Hva er din største innsikt i egen væremåte?
Hvilke sanser bruker du mest?
Hvilke forhold har du til å bruke dine sanser som en ressurs?
Hva reagerte du mest på når du leste?

Se inn i innsikten

Å ha innsikt i sine evner, væremåter og egenskaper er bra for både seg selv og andre.  Spesielt med tanke på at mange kan ha svært aktive sanser som de ikke selv er klar over.  Det er da jeg pleier å si at din styrke kan også være din svakhet, spesielt om en ikke er bevisst det man ubevisst gjør «for mye» av. 

Å se er ikke alltid bare å ”se” her og nå med de fysiske øyene. Å se kan være å se bakenfor denne virkeligheten og se i andre dimensjoner. Mange er i dag klar over deres klarsyn, klarfølelse, klarhørsel og  mange er likevel ikke helt klar over hvor mye de bruker disse egenskapene. 

Klarfølelse  er der en har sin styrke i å føle inn både seg selv og andre, dyr og naturen.  Mange er empater, er hypersensitive og tar svært lett inn andres følelser og stemninger i rommet de trer inn i. En kan se inn i situasjonen via følelsene og mange blir derfor satt ut både positivt og negativt av alt de tar inn via nervesystemet sitt. Som et eks kan mange mødre/fedre tenke-føle inn sine barn og bli klar over hvordan de har det, men de kan selv være dette ubevisste og blir «dynget» av andres følelser.  

Mitt korte råd her er å snu sansesystemet og sanse inn via hjertet, ikke sende ut følere som en fiskestang med krok som fester seg i andres følelser.  Du kan se på det som om du har satt opp en intern følelses-linje uten og ha søkt om dette på forhånd. Denne sansen kan være et gode om begge sider er enige, og poenget mitt er å bevisstgjøre og inspirere deg til innsikt.

Klarhørsel har sin styrke i telepati, de kan høre guider, ånder, hjelpere, dyr, natur og kommuniserer utover det som  enda er ”normalt” her på jorden. Som klarhørt kan en fort høre sjelekommunikasjon, da det er som å ha åpen telefonlinje til andre dimensjoner. Denne sansen er mitt hovedfokus og min mest utviklende sans. Jeg kan høre/lytte inn disharmoni som ligger i det andre sier, det er som det er støy på linja og energiene harmoniserer ikke helt i treenigheten ( kropp, sjel og sinn).  Jeg kan høre inn følelser i stemmene, det som ligger mellom linjene og jeg hører svært tydelig kommunikasjon fra mitt høyere selv. 

Det er denne kommunikasjonen som er mitt spesialfelt og jeg kan snakke med andre bevisstheter via høyere dimensjoner. Jeg tar inn navn svært tydelig og  der min samtalepartner/veisøker  snakker veldig engasjert om en spesiell personen kan jeg fort få informasjon om den som blir omtalt. Beskjeder kan komme tydelig igjennom som etterlengtede bekreftelser eller det kan komme budskap fra den andres høyere selv.  

Jeg hører det som blir sendt min vei, det som treffer min «radiokanal» og det har skremt mange og det kan jeg forstå. Men jeg hører ikke hva andre tenker om de ikke sender det min vei, selv om mange nå holder seg unna meg da de tror jeg hører deres hemmeligheter ( husk; jeg har nok med meg selv). 

Klarsyn er der en kan gå inn i ulike situasjoner og ”se” på hva som skjer/har skjedd i fortid og  i fremtid, samtidig som mange kan se i flere dimensjoner og på sjeleplan.  Dette er for mange deres styrke og spesielle egenskaper som gjør at de ser mer enn andre. Noen kan være synske ved at de ser hendelser som film og mange kommuniserer med åndeverden.  Det er kanskje denne sansen som er mest kjent pga TV serier som åndenes makt m.fl. 

Klarviten  er tydelig hos de som «bare vet», det er som om infomasjonen bare sitter i kroppen og det kan komme setninger dalende ned i hodet. Det er min klarviten som trer inn når jeg stiller meg et spørsmål og informasjonen bare flommer «ned» inn i bevisstheten min. Det er faktisk artig når det kommer inn klare setninger i panneområdet mitt, det er som det plantes ned en rulletekst som er en beskjed til den som spør. Dette må jeg si med en gang, da den forsvinner fort og jeg kan ikke  huske den ordrett senere. Slike setninger kommer ofte klare, kontante og ofte svært treffende.  

Andre ganger kommer det kraftfulle visdomsfulle setninger ut av munnen min før jeg skjønner det, da kan en ofte se at jeg blir ; ups, den satt!. Men jeg opplever at jeg nå kan skru ned farten på disse også og se når disse  fulltrefferne kommer rett inn fra høyre.  Dette var litt for å være et eksempel men husk at  hjerte ditt alltid har tilgang til din egen klarviten, din klare kommunikasjon med ditt høyere selv eller din sjel om du heller vil forholde deg til det.  Du kan legge hendene på hjerte å spørre hva du vil og du kan få svar hvor du kan føle, høre eller se hva som viser seg.

Inger Holyheart, Sjelen Kaller