Sjelens visdom Bilder

Sjelen kaller med sin indre naturlige visdom. Her ligger noen bilder av trærne og deres symbolikk energi. Lytt til ditt indre, spør gjerne ditt hjerte om å lede deg til et bilde. Sans gjerne inn bilde og si teksten høyt, hva skjer- hva sanser du – hvilke bilder kommer i ditt indre?