Sjelefrihet fugler

Jeg kommuniserer mye med naturen og spesielt mye med fuglene. De kan vise oss symbolikken med å kunne fly i det fri og samtidig leve i og med alle elementene. Det er laget fugle- kraftdyr bilder som ligger på Healing Charity sidene og som kan sees her…