Sing your soul

Hva er din kjerne og sjele-essens? Hvordan synger din kropp i samstemte toner med sjelens hjertekraft. Hva er typisk deg og hva skal til for at du synger ut ditt innerste?