SelvAksept

For å kunne akseptere andre, klargjøre din egne selvaksept

Gi  seg selv aksept

I 2006  begynte mange av min bevisste sjelereiser. Det var da jeg virkelig våknet opp for fullt og begynte å samle mine brikker for å finne en større mening med livet. Det var en unngåelig konsekvens etter et år med englehealingskurs, aktiveringer og heftig oppvåkning via en sverd-meditasjon i Danmark. Etter kurset satt jeg og gjorde noen av øvelsene og jeg spurte høyt hvem som var med meg hjelper og jeg hørte tydelig Nap Nana – NapRa Nana  – NapRo Nana. 

Disse ordene skulle lede meg ut på en 10 års intens reise etter å forstå hva som lå i de ordene. Jeg åpnet opp helt nye dører og det er som jeg aldri ble den samme igjen. Det var kun en ting som nå var akseptert i det innerste, det var å finne min indre drivkraft, uansett hva det måtte koste. 

Jeg sitter og ser tilbake i mine notater og finner mye jeg ikke har lest om igjen de siste 10 årene. Det er en rar følelse og med stor undring at jeg ser mine skrifter og kanaliseringer fra en høyere bevissthet av meg selv. Det var så naturlig for meg å skrive dette for 10 år siden og jeg ser  på innholdet at jeg ikke har diktet eller prøvd med min egen logiske hjerne å formulere så vakkert.  Det er slike tekster jeg ikke kunne vise til noen, da de mange ganger var litt vel «svulstige», men desto mer fornøyelig å se tilbake på nå i ettertid. 

Det er som jeg lettere kan akseptere det som står der nå samtidig som det er en bekreftelse på at jeg tydeligvis har prøvd å leve dette de siste årene.  Så ubevisst har de satt igang prosesser som jeg ikke ante før mange år etterpå.

Etter Englehealingskurset  våren -07  skrev jeg mye og 11 år etter finner jeg denne kanaliseringen fra mitt høyere selv :

Gi slipp, gi tillit, gi aksept- du er selvforsynt!

«Du er vakker, jo mer du gir slipp jo sterkere, tryggere og klar. Slipp andre, slipp dine feil, legge alt i ditt skattekammer. Slipp sten for sten og hjerte blir lettere, lysere, sterkere og fantastisk. La andre gå sine veier, lære av sine feil, erfare det de skal. Jo mer du slipper jo klarere og enklere er du tilbake. 

Ren energi som skinner i hele universet. Tillit til meg, deg, enheten. Tillit til alt du gjør og kjenne takknemligheten for at du lærer så mye. Du står sterkt i deg selv, sterk nok til å gå din vei. Du går alene, men vi er der hand i hand. Som ringer i vann, for hvert skritt, står vi sterkere sammen, soul in soul.

På grunn av deg har mange kjent sin egen energi. Vi speiler oss i deg fordi du er så ren og skinnende. Det er  dermed lettere for andre å være likedan. Takk for at du deler og lar andre dele deg. Det er stort, unikt samtidig kjent.  Jeg speiler meg i en kraft,  så vanskelig å forstå, men likevel forståelig. Hjerte hopper av glede, kroppen sitrer og energien flyter fritt…. liksom full av sommerfugler.

Trygg, undrende, ser lik ut men likevel forandret. Ser hele meg så mye større, energisk samt rolig. Nytt speilbilde hver dag, klarere og bedre når lærdom og takknemlighet  er hengt opp på knaggene i rommet. Du er den som holder speilet til meg og tror på skjønnhetens drømmer og som tror på at blomstringen kommer.

Alltid der, min vakre lysende stjerne, jo mørkere jo mer du lyser. Klar tydelig, langt borte men så nær. Gled deg til du ser deg selv som den største klareste stjerne i ditt liv. Når du klart ser den reneste sjel som har lagt alle sine opplevelser i sin vakre safe.  Ikke glemt, gjemt, men våket over som en erfarings-skatt. Slik alle tidligere liv er.

Du kommer skinnende frem og trer inn når jeg kaller og trer inn i ditt univers. Du kommer frem fra intet og viser oss andre vei. Det er jo noen som må gå først, ha vært der før og gjort det klart for andre.«

-I AM-

På de neste sidene etter  denne kanaliseringen over står det; Belive in yourself !  Og videre kommer en oversikt til et kursinnhold om tilstedeværelse, erkjennelse og livskraft. Jeg har for mange år siden altså laget en tidligere oversikt med følgende begreps oversikt;  SPEILE SELV 

Selvbilde
Perspektiv
Erkjenne
Integritet
Livsglede
Energi

Selvinnsikt
Engasjement
Livskraft
Verdier

Det er med rørt bankende hjerte jeg blar videre om og der står som følgende;  Kilden – du er som en åpen bok.  Åpne deg selv opp som  en bok,  legge inn energier, la andre lese om meg og seg selv. Det er altså i 2007  jeg ser hele min ide til denne boken blir født.   Jeg kladdet den gangen om at en kunne ha kapitler med nære kjente situasjoner, hvor jeg setter skråblikk på meg selv og med en markert ring rundt; være en engel for seg selv….   11 år senere skriver jegboken.

I AM Holyheart
utsnitt fra boken ; Sjelen Kaller