Sanse vandring

Fra kap; Den Magiske hverdagen; «Jeg elsker walk meditasjoner eller det man på norsk kan kalle «stille sansevandring». Jeg elsker å se hvordan naturen viser meg vei til selvoppdagelser i en mer utvidet form. Jeg elsker å åpne opp for å føle, oppleve og stimuleres via naturens element energier.

Det er årets naturlige rytme og årstidene som leder meg på veien til livets runddans av en livsreise.  Jeg gjenkjenner  hver årstid og fryder meg over dens væren. Jeg kan gå timer alene og vandre inn i  naturens elementer og  det er der  jeg lades opp og aktivere en del av meg som har vært stengt i mange liv.

Dette hadde jeg lyst til å dele med andre og inviterte grupper til en meditativ opplevelsen der den ytre natur og indre natur kunne smelte sammen i den enkelte person. Det ble invitert til at en i stille naturlige omgivelser ( uten mobiler) kunne åpne opp med hele sin sjels landskap og la det indre få være med på nye naturlige opplevelser. 

Naturens elementaler og elementer påvirker oss mennesker  og naturens elementer kan tale til våre naturlige instinkter.  Vårt sentralnervesystem kan aktiveres og respondere så naturlig når en går ute i all slag vær og temperatur.  Det har  vært nært og mektig for de som har vært med på walk meditasjoner. 

Jeg fikk også erfare at dette måtte settes litt på vent noen år, det var mange opplevelser, følelser og erfaringer som ble litt for nære for en del deltakere.  Det var som om folk ble så satt ut av at de så magiske kunne føle og at de var en del av en gruppeenergi.  For noen ble det litt for mektig  da mange følte at jeg holdt rundt hele gruppen, mens vi vandret i mellomrommet av dimensjoner.

Det er  i naturen og «walk the talk» seanser jeg virkelig har kunne leve all min visdom og kompetanse. Det er  i naturlig gange at jeg kan hente budskap og få svar fra trær, blader, vinden , fuglene og alt som lever og ånder der.

Det er ofte så heftig at det kan utfordre de som får veiledning i form av slike vandringssamtaler. Budskapene kommer så bekreftende at jeg mange år ble beskyld for å «jukse». Jeg dokumenterte mange av mine år og la ut bilder og tekst i ulike blogger og websider. Det var derfor utrolig at folk trodde jeg bevisst hadde prøvd å pynte på mine opplevelser og de tegn som naturen ga meg. 

Det er mange års erfaringer, kunnskap og kompetanse som nå får plass i denne boken.  Jeg ønsker at temaene i boken kan stimulere deg til å oppdage naturens påvirkning i tilknytning til din egen sanne natur.  Der en i naturen kan gå med sin rolige meditativ væren (mindfull)  healende sinnstilstand. Jeg mener at naturens elementer og elementaler kan gi deg en naturlig speiling som ingen andre mennesker kan gi. 

Jeg ser nå mange år senere at det er mer og mer vanlig å drive med sansevandringer og meditasjoner i naturen. Det er med glede at jeg nå kan snakke med mange fler som også snakker dette naturlige språket via naturens energier.  Hjertet mitt gleder seg ved å vite at vi går mot et større fokus på indre fred, naturlig samvær og naturlig healing ved selvoppdagelse og selvforståelse.

Hele meg gleder seg i hva som nå kan komme av flere relasjoner innen  naturlig healing ved å oppdage sin særegenhet og vår mangfoldige natur. Der vi alle har våre naturlige sykluser og lever i takt med årstider og alt hva det kan innebære. Jeg vet og har erfart gleden av å finne denne naturlige rusen av energier og sjelesang. 

Jeg elsker  naturens budskap og skal med glede være en naturlig budbringer på jord. Det er så sterkt og så inderlig at jeg har måtte øve i mange år.  Spesielt har jeg øvet på å invitere meg selv inn i en «bølge / vann meditasjon», der lyset i havet danser sin sjeledans og som frigjør følelser i meg som igjen renner som salte tårer nedover mitt kinn.»

fra Boken «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse» , I AM Holyheart