-en reise i selvoppdagelse

Livets erfaringer  er en god kilde for å kunne gi deg klarhet i hvem du er og hvordan du reagerer/responderer på livet. Målet mitt er å stimulerer til mest mulig klarbevissthet, slik at den enkelte kan føle på sin frigjørende styrke ved  å bli bevisst sin indre unike visdom. 

Jeg har forsket og satt sammen mange av livets brikker og det er med forundring at jeg ledes helt tilbake til ungdomstiden. Det som min egen «going down the rabbit hole» – og jo mer jeg leter jo mer finner jeg sammenhengen i denne livsreisen, det minner meg om de spiralenergiene jeg reiste ut gjennom i barndommen.

Et inderlige ønske om en økt selvfølelse og sjeleforståelse som gjør at jeg viser store deler av min egen livsreise. En kan forklare og snakke om mangt av teorier og forskning, men det er først når en kjenner visdommens kraft inne i sine egne celler at en virkelig finner den indre viten.  Denne indre viten som ofte ikke kan forklares med annet en at :  jeg bare VET!   Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg føler slik – jeg bare opplever at det er noe som beveger mitt indre og får hjertet mitt til å reagere.

Følelsene er språket til sjelen, derfor begynner jeg alltid med selvfølelse.

Jeg har laget meg en huskeregel, for hvordan ting kan henge sammen i min sjelereise og selvoppdagelse, et begrep som ble til FOIE FART;

Følelser som kan føre til Oppdagelser, det kom komme en Innsikt som gjøre at en Erkjenner noe og kan finne en Forståelse, føle en Aksept i det indre og gi seg selv en Respekt  og gi seg selv Tillit!