Mitt sjelekall – indre livsplan

Jeg har alltid visst at jeg kan det jeg vil og hva jeg må gjøre for å nå dit. Dette er både en styrke og en svakhet, da jeg ikke helt er best på å gi meg …underveis…med målet i sikte.  Det er som en drivkraft som alltid får meg til å reise meg – uansett hvor langt nede jeg til tider klarer å grave ( meg ned).

Det er med stor forundring og indre stolthet, når jeg ser de røde trådene i mitt liv. Ja det er en stor fordel å ha blitt 56 år …hehe… wow for en reise med alle sine gøye krumspring. Det er stor humor i min spirituelle livsplan, ikke alltid lett å le underveis, men i etterkant er det utrolig komisk hvordan alt henger sammen.

Det er også mange oppdagelser som har vært både spennende og tidkrevende å forstå ( ja forståelse er en stor del av min livsreise) .  Det er å leve livet, kunne reflektere, forstå egen og andres påvirkning som er hovedmotivasjonen min. Det er disse konkrete livserfaringene som skulle gi meg enorm innsikt på et dypere plan – en det tradisjonell lærdom ofte kan gi.

Astrologien med sin «Higher order» og Genekeys har virkelig gitt meg et verktøy der jeg ser min egen livsplan aktiveres for hver dag.  Det er ikke noen som gjør dette for meg eller mot meg, men det energiene i samspillet som trykker og aktivere mine egne gener og tidligere minner. Dette gir meg oppdagelser og innsikt for videre valg i livet.

slutten av 2020 og begynnelsen av 2021 ga meg nye aktiveringer for nye «20års»  hovedfokus. Det er nå et høyere perspektiv på livet og en tydelig sammenhengen med den dype sannhet som har hjulpet meg å slipe diamanten.  N.Noden /Rahu ( i Genekey/Human design 12 ) er kallet og målet jeg dras mot …. og det har jo ikke bare vært ..phuff… «en dans på roser» …hehe … Her skulle ALT av lavere frekvenser renses ut…. for å kunne forstå renheten i min sjelereise.

GenKeys 12 / N.node plassering gjorde at jeg endelig forstod jeg hvorfor jeg «alltid» har skjønt at folk kan si en ting og innerst inne kan mene noe annet – shadow 12 genekeys … jeg har på en måte alltid hørt om ordene er falske eller rene i sin fremførelse.  Dette har vært forvirrende i livet, og skapt meg problemer  når jeg har bedt om bekreftelse på det jeg har oppfattet ( ikke alltid lurt.;) ..) Samtidig som dette nå en min største styrke når jeg skal hjelpe folk å finne sin egen indre sannhet !  Samt at målet er å leve autentiskt  fra «a pure heart», derfor navnet mitt Holyheart.