Bevisstgjøring Bilder

Velkommen til å fremme din selvinnsikt og selvforståelse. Naturens elementer stimulerer både sanser og kan fremme nye tanker – følelser fra det indre. Invitere elementalene til å vise vei og la deg undre over hva som kommer til syne – velkommen til bevisstgjørende innsikt.