Selvinnsikt

Her ligger noen bilder til innsikt og bevisstgjøring. Lytt til ditt indre, spør gjerne ditt hjerte om å lede deg til et bilde. Sans gjerne inn bilde og si teksten høyt, hva skjer- hva sanser du – hvilke bilder kommer i ditt indre?

Under ligger noen bilder som viser min egen innsikt via naturens energier og årstider. Det er via Guds ytre natur jeg kjenner og opplever min indre natur. det gir meg innsikt i hva som påvirker og hva jeg står i – hvor jeg har fokus.