Selvfølelse innsikt

For å forstå hvordan andre føler, 
er det en fordel å være kjent med sin egen selvfølelse.

Det har vært et bevisst livsvalg å ville hjelpe barn, unge og voksne til å se hvil- ken verdi de har og motivere dem til å finne ut hvordan det føles å være seg selv på sitt beste. Hele mitt arbeidsliv har vært fokusert omkring selvtillit, se- lvinnsikt og selvforståelse i team og ledelse. Som leder og veileder har mitt ho- vedfokus vært personlig kompetanse og personlige forutsetninger for å finne ut hva som ga andre best selvfølelse og selvinnsikt.

Min største undring og forvirring har vært å se mennesker som snakker seg selv ned og bortforklarer hva de er gode til. Det er som jeg ikke har forstått hvorfor en ikke kan leve ut sine potensialer og hvorfor dette skal være så hemmelig. Det var jo ikke før i 40 årene jeg skjønte at jeg så deres potensiale i flere dimensjoner og fikk en skikkelig aha opplevelse når jeg skjønte at dette så ofte kunne være skjult for personene selv. Jeg har lett for å tappe inn i tre- enigheten potensial til andre folk og jeg skjønte omsider at selvfølelsen kunne stenge for sin egen opplevelse av å være perfekt , fantastisk og unik med sine forutsetninger.

Min sterke side er at jeg har hatt potensiale for å se, forstå og høre de person- lige forutsetninger vi alle har. Det er som jeg tidlig skjønte dette allerede som hjelpetrener i ungdomsårene. Det var som jeg hadde en innebygd radar for hver eneste person og kunne «kartlegge» deres forutsetninger. Dette ga meg mye info for hvordan jeg kunne stimulere for at dette fikk blomstre og utvikle seg. Gjengangeren og responsen har vært; så gøy! det visste jeg ikke at jeg kunne klare. Jeg mintes min største motivasjonsfaktor som er å se når barn, unge og voksne oppdager hvor flinke de er! Det er et kick uten like og jeg ler, klapper, heier og blir superstolt. Det er som jeg er en universell mor som er utrolig stolt over alle som finner sine gaver i det indre.

Inger Holyheart , Sjelen Kaller