Selvfølelse

I boken Sjelen Kaller bruker jeg et «begrep» som heter Foie Fart, der det er 8 ulike innfalsvinkler som påvirker hverandre. Jeg begynner ofte med selvfølelsen og spør folk ; hvordan de føler inn sin egen sannhet og hvordan de ulike situasjoner føles. Dette har vært nyttig for min egen reise og det er som kroppens egen bevissthet taler via følelsene.

I rollen som spirituell mentor ønsker jeg å inspirere til selvoppdagelse og bevisstgjøring som selvfølgelig kan gjøres på ulike måter. Jeg velger å belyse denne rekkefølgen som vist i FOIE FART som en opptrapping og fordypning i din egen bevisstgjøring, men du kan selv velge hvordan det føles riktig for deg. Det vil derfor være en del temaer som vil overlappe hverandre og du vil kunne kjenne igjen «samme innhold» i de ulike kapitler i boken. 

Selv om jeg nå skriver og belyser denne rekkefølgen har min egen reise nesten alltid vært «motsatt». Det er som en gjenganger i livet mitt at jeg må erfare alle fire retninger og flere måter å se / erfare ting på for å forstå den «hele fulle» sammenheng. Livet kommer ikke med en instruksjons bok eller fasit, poenget er; leve livet utifra sin egen livsreiseplan og personlige forutsetninger. 

Livets erfaringer er en god kilde for å kunne gi deg klarhet i hvem du er og hvor- dan du reagerer/responderer på livet. Målet mitt er å stimulerer til mest mulig klarbevissthet, slik at  den enkelte kan føle på sin frigjørende styrke ved å bli bevisst sin indre unike visdom. 

Det er et inderlige ønske om økt selvfølelse og sjeleforståelse som gjør at jeg viser store deler av min egen livsreise. En kan forklare og snakke om mangt av teorier og forskning, men det er først når en kjenner visdommens kraft inne i sine egne celler at en virkelig finner den indre viten. Denne indre viten som ofte ikke kan forklares med annet en at : 

jeg bare VET!
Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg føler slik –
jeg bare opplever at det er noe som beveger mitt indre
og får hjertet mitt til å reagere.
 
Denne følelsen av et sjelelys som fusjoneres med / i en kropp med familiær dna og celleminner. Dette sjelelyset som er en lysende intelligens som ønsker å erfare ulike innfallsvinkler for å samle erfaringer til en sjels historie. Det er som alle sjeler kommer fra en sjelefamilie, en sjelegruppe og/ eller direkte fra en lysende kilde. Dette er ikke noe bastant påstand, mer en undring som kan gi deg inspirasjon til å finne din egen sannhet.