Jeg Ser Deg

Tilstedeværelse og tilbakemeldinger er en del av vår hverdag, likevel er det ulke grad i hvordan folk vier os direkte og inderlig at de ser. Hvem ser hvor mye og hvor langt inn skal vi SE i et vennskap. Hvor går grensene for å bli sett i et vennskap, i hverdagsrelasjoner og/eller i et parforhold?

Jeg Ser Deg, kunst video :