Erfaring – visdom

Min «Path» i livet er preget av «JNANA Yoga» – Divine Light = Sjelens visdom. Dette har ført meg ut på mange opplevelser, gitt meg erfaringer på mange områder og gitt meg muligheten til å oppdage hva som er i mitt sjelelys.

Det har vært en reise med mange krumspring som har forundret meg og skapt fortvilelse. Og hver gang jeg tviler på min «egenrådighet» … ja da viser planen sine bevis og jeg ser at jeg går min riktige steg. Ofte så er det ting jeg har skapt, kjøpt eller oppdaget i rett tid på rett sted. Likevel ser jeg jo alltid at jeg ledes av min sjel og at planen er inntakt og vil leves gjennom meg i dette jordiske livet.

Livets erfaringer blir til i hverdagens liv, det finnes ikke i oppskriftsbøker eller andres teorier. Livet skal leves av meg – gjennom meg, med veiledning av mitt hjertelys og indre visdom. For meg gjelder det å lytte til ; «The Guiding light»!

Sjelens lys med sin universelle visdom kan ikke sees, bevises – men må føles via sin indre «knowing». I know, I know, I know har vært en kode for meg i livet. Det har kunnet bli oppfattet som både arroganse og selvsentrert, men det er som hele livet mitt har vist meg at jeg i det indre «bare vet»! Om jeg spør min sjel får jeg alltid svar – og kan også oppleves som klarviten!

Dette tema er for min egen reise, det betyr ikke at jeg vet hva som er viktig eller riktig for andre. Poenget er at jeg ville teste ut om jeg klarte å leve fra det innerste og leve det ut. Ikke som vi ofte blir lært opp til ; se på det ytre og brukt det som modell, juster din atferd og les dine teorier for å gjøre – bli en samlende brikke i «saueflokken»….

Min Galaktisk signatur White Rhytmic Mirror viser meg en brikke som samler mye av min egen selvoppdagelse og selvforståelse. Og viser meg hvorfor jeg hele livet har kunnet spørre meg selv og få svar. Det er som mitt høyere selv kan speile sin universelle visdom og jeg får en slags «gateway»/ dør til min «Higher Mind». White Mirror is your Conscious Self – White Mirror is also your Higher Self & Guide (guided by your own power doubled)

Jeg deler min innsikt, mine erfaringer og har som mål å inspirer deg til DIN egen innsikt og selvoppdagelse. Det er ikke noe mål og skulle lære deg opp til å være den riktige deg! Du vet selv hva som trigges og som inspirer din energi, men ønsket er å vis et «speil» som du kan kjenne igjen eller kjenne hvor du ikke føler/oppdager noe som helt resonans.

Jeg tegnet intuitiv mitt sjelssymbol ( til venstre) i 2011-

KlarvitenClearknowing

Klarviten er tydelig hos de som «bare vet», det er som om infomasjonen bare sitter i kroppen og det kan komme setninger dalende ned i hodet. Det er min klarviten som trer inn når jeg stiller meg et spørsmål og informasjonen bare flommer «ned» inn i bevisstheten min. Det er faktisk artig når det kom- mer inn klare setninger i panneområdet mitt, det er som det plantes ned en rulletekst som er en beskjed til den som spør. Dette må jeg si med en gang, da den forsvinner fort og jeg kan ikke huske den ordrett senere. Slike setninger kommer ofte klare, kontante og ofte svært treffende.

Andre ganger kommer det kraftfulle visdomsfulle setninger ut av munnen min før jeg skjønner det, da kan en ofte se at jeg blir ; ups, den satt!. Men jeg opplever at jeg nå kan skru ned farten på disse også og se når disse fulltrefferne kommer inn rett fra høyre.

Husk at hjerte ditt alltid har tilgang til din egen klarviten, din klare kommunikasjon med ditt høyere selv eller din sjel om du heller vil forholde deg til det. Du kan legge hendene på hjerte å spørre hva du vil og du kan få svar hvor du kan føle, høre eller se hva som viser seg. REMEMBER; Du har din egen INDRE VISDOM!