Drømmen min ble virkelig

Oppsummering og slutt ord i boken;
Når jeg så skal prøve å oppsummere denne sjelsreisen og systematisere svart på hvitt, så smiler mitt hjerte i gledens rus. Det var verd det! selv med mine stadig kritiske tanker i forhold til mine skriveferdigheter og jeg er stolt over at jeg gjennomførte og ikke ga opp. Det er jo ikke kunnskapens regler som skal kunne stoppe min indre trang til å belyse den sjelelige reisen. Dette sjelslyset som er så stort og vakkert. Det er en ydmyk hjertelig god følelse i å ha prøvd å beskrive noe som vel ikke kan defineres.

Denne drømmen om å belyse det usette. Denne drømmen om å kunne la andre se og oppleve sitt sjelelys. Jeg kan huske mang en frustrasjon over å skulle kunne forklare det som er så naturlig, men som ei kan forklares uten å ha erfart. Jeg skulle ringe og fortelle en venn om hva som var drømmen min og at dette skremte meg mer en alle mareritt som finnes på jord. Jeg husker hele kroppens reaksjon da jeg spurte meg selv hva som var min drøm. Jeg husker for alltid følelsen av en mektig gjenkjennelse og ærbødighet.

Min drøm var/er å belyse sjelsplanet!

Denne gjennomstrømmende følelsen jeg fikk som bekreftelse via sjelsreisen som satte igang noe hos den andre. En helt naturlig veiledning av å se den store finale. Den lille engelen som blir større og større i takt med at den reiser fra menneskekroppen og opp/inn i dimensjoner. Der sjelsbevisstheten med sin mentale bevissthet føres visuelt opp til sitt opprinnelige sjeleland. Der den jordiske engel forenes med sitt høyere sjelelys samtidig som en finner sjelens visdom.

Denne visdommen som på sjelsplan skaper en sjelsvisdom etter mange ulike inkarnasjoner. Der den store engelen velger å la seg senke ned til de jordiske tidslinjer, setter sine kroppslige ben ned på det jordlige plan. Der en skjønner at en er en «engel» på jord med sin gullnøkkel i hjerte sitt. Når en via alle sine sjelsplan kan låse opp de dimensjoner en føler for å forstå, i takt med sin øns- ke om å leve himmelen på denne jord. Der en er jordengel i den forstand at en er bevisst sitt høyere lysvesen, hvor en del av mitt sjelelys inkarnert i dette spennende univers.

Ja eventyret er sant, ja det er mange ulike sjelstoner og fremdeles mange som ikke har gjenfunnet sitt vakre sjelelys. Ved å ta imot livets utfordringer og invi- tere til hjertelig samspill, ja da får eventyret en lykkelig slutt. Solens datter gjenfant seg selv som solens dronning.

Jeg ser tilbake til det 2012, hvilke mål jeg satte og erkjenner at jeg er på rett spor i forhold til mitt grunnleggende livsformål; legge til rette for Sjelens frigjøring / «Soul Expansion»