Havets Englesang

Når lyset taler og synger i naturens elementer. Lytt til det indre og hør hva som beveger seg. Gaias engler skaper livets puls i de ulike elementene. Lyset i menneskenes indre «hav», kan kommuniserer med det universelle hav. Sjelens visdom som kan pakkes opp – der du selv inviterer, Re-member….