Bildekort Barn

Kraften i naturen samspiller med kraften i våre kropper. Vi er av og sammen med naturens elementer. Vi trenger og lever av det naturen kan gi oss av næring – også en naturlig drivkraft som kan vekkes av elementalene.

Symboler og fraktaler snakker mer til kroppens bevissthet en logikken, så jeg ønsker velkommen til å sanse inn og føle hvilke bilder, symboler og energier i bildene som tiltrekker deg. Du velger hva og hvordan – husk å stole på din indre magefølelse!

Flere av disse bildene i menyen under fanen til bilde kort barn. Åndsfrihet, englesang m.m.. er en del av mitt livslange prosjekt for å fremme Barns spiritualitet – Spirituell intelligens.