Sjelen Kaller

Velkommen til sider med motivasjon, inspirasjon, egenrefleksjon, selvoppdagelse, bevisstgjøring, innsikt, livskraft og et ønske om å stimulerer til egenhealing. Velkommen til en webside med egenproduserte bilder, tekst, poesi og opparbeidet sjele visdom.

Innholdet på Sjelen Kaller webportal er fra et langt innholdsrikt liv som sjeleforsker og mye av det som ble omtalt i boken Sjelen kaller. Jeg har hele livet snakket via sjelen, brukt telepatiske evner for å kommuniserer med naturen, livet og kunnet se menneskers sjelepotensiale. De siste 4 årene er brukt til å forske på Sjelens Natur/ Sjelens Visdom og som sjeleforsker har jeg kartlagt mye sjeleviten som ligger til grunn for min neste publikasjon.

Disse sidene er mitt samfunns bidrag og en del av mitt livsverk. Jeg ønsker å legge tilrette for at du som privatperson skal kunne finne inspirasjon, mobilisere egenkraft. Du inviteres til å la deg lede av din indre kraft inni hjertet ditt eller med andre ord; motiveres til å bruke/stole på din egen intuisjon. Jeg har lenge blitt oppfordret til å skrive mer om min historie – livet jeg lever, så dette er noe av alle min tusen dagboksider 😉

Som sjeleforsker, medmenneske og spirituell healer er jeg opptatt av å stimulerer menneskene til å bli bevisst at de har en større kraft tilgjengelig i og rundt seg selv- hele tiden. Vår sjeleessens er en naturlig kraft i oss -en naturlig livsenergi og er koblet til vår indre sjelekode. Det er gjennom egenerfaring og et langt liv på «leting» etter en indre sjelefred , sjelefrihet /åndsfrihet at denne sterke indre dragningen var igjen og forenes med min opprinnelse. Foreløpig kaller jeg dette min «higher power» da vi alle er del av en høyere sjelekobling og denne kraften ble svært tydelig for meg og min spirituelle healing.

Det har til tider vært en krevende balansekunst i forhold til hva som er «normalen» i dagens samfunn. Psykologien har ikke så stor fokus på sjelen, men en del av min «mission» er å sette fokus på vår sjele-psyke via min livslange levde «Soul Science». «The word psychology derives from the Greek word psyche, for spirit or soul

Du er mer en du tror!
mvh Inger AM Holyheart ,
Sjeleforsker / The Soul Scientist og Spirituell Healer.