Sjelen Kaller

Velkommen til en webside med bilder, tekst og poesi fra sjelens rike. Jeg har hele livet snakket via sjelen, brukt telepatiske evner for å kommuniserer med naturen, livet og kunnet se menneskers sjelepotensiale.

Som sjel, menneske og mentor er jeg opptatt av å stimulerer menneskene til å bli bevisst at de har en større kraft tilgjengelig i og rundt seg selv- hele tiden. Velkommen til refleksjon, selvoppdagelse, selvinnsikt, livskraft og egenhealing.

Mitt bidrag i denne tid «spesielle tiden» er å legge tilrette for at du som privatperson skal kunne finne inspirasjon, mobilisere egenkraft og kjenne at du ledes av en kraft inni hjertet ditt eller med andre ord; motiveres til å bruke/stole på din intuisjon. Jeg har lenge blitt oppfordret til å skrive mer om min historie – livet jeg lever. Derfor flere websider og personlige erfaringer, men det har satt «langt inne»…da jeg er mye mer introvert en det mange tror...

Du er mer en du tror!
mvh Inger Holyheart